Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n omistama yritys Profea Oy lahjoitti tänään 6.4.2017 Turun kauppakorkeakoululle 10 000€.

Suomen valtio on varautunut pääomittamaan suomalaisten yliopistojen 1.11.2014‒30.6.2017 keräämiä pääomia jopa kolminkertaisella summalla.

Eli lahjoituksen arvo Turun yliopistolle on jopa 40 000€.

Kuva: Ilona Häsänen

Koko summa on Turun kauppakorkeakoulun dekaanin Markus Granlundin mukaan korvamerkitty kauppakorkeakoulun budjetissa opiskelijoiden lahjoituksena, ja tullaan käyttämään Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden eduksi. Yhtenä ehdotuksena Granlund ehdotti uusien opiskelutilojen kehittämistä.

Lisätietoja lahjoittamisesta: http://lahjoita.utu.fi/

Profean missio on parempi opiskelijaelämä – sen jokaisella osa-alueella.