Meidän yrityksemme: Profea Oy

Kuvassa osa Profean työntekijöistä, vasemmalta: Aleksi Mäkelä (Verkkoakatemian liiketoimintapäällikkö), Markus Suomi (Logosi.fi:n liiketoimintapäällikkö, Tuomas Pigg (Toimitusjohtaja), Petra Saloranta (Valmennusakatemian liiketoimintapäällikkö), Kasimir Laiho (Talouspäällikkö), Isabella Eskola (Yhteisömanageri, Logosi.fi).

Profea Oy, aikaisemmin KY-Dealing Oy, on monialayritys, joka on täysin Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n omistama. Yrityksen nimi kuvastaa pitkiä perinteitä ja kokemusta. 

Yritys sai alkunsa Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden toimesta vuonna 1989. Kolmenkymmenen vuoden aikana Profea on ehtinyt fuusioitumaan, kasvamaan sekä kehittymään. Kyseessä on osakeyhtiö, joka pyrkii olemaan aktiivinen toimija osana koko turkulaista opiskelijayhteisöä.  Vuonna 2017 Profea lahjoitti yliopistolle 10 000 euroa. Profealla on myös oma hallitus, joka koostuu pääosin TuKYn alumneista. Alumnit omaavat enemmän kokemusta yrityselämästä sekä liiketoiminnan kehittämisestä, joten he valvovat sekä mentoroivat yrityksen johtoa ja huolehtivat yrityksen pidemmän aikavälin strategisista tavoitteista.

Yrityksen ydinarvoja ovat parempi opiskelijaelämä, innovatiivisuus, asiantuntijuus sekä kasvu ja oppiminen. Henkilöstössä hyödynnetään parasta osaamista ja innovoidaan oppimista tukevia ratkaisuja. Uudistumiskykyä ja valmiutta arvostetaan, joten Profealla on mahdollisuus tehdä erilaisia työtehtäviä oman vastuualueen ulkopuolelta.

Työpaikkana Profea tarjoaa paljon kokemuksia, vastuuta ja tilaisuuksia oppia uutta. Rahallista voittoa tuottavana osakeyhtiönä Profea mahdollistaa todelliseen yrityselämään tutustumista. Vuonna 2017 Profea maksoi osinkoa 50 000 TuKYlle. Yrityksen toimitusjohtaja Tuomas Pigg kuvailee yrityksen yhteishenkeä poikkeuksellisen hyväksi ja korostaa työntekijöiden mahdollisuutta kasvattaa omaa osaamistaan hyvin laaja-alaisesti. Profealla osa työn suolaa on juuri se, että ihmiset pääsevät tekemään monenlaisia työtehtäviä aina tarpeen mukaan. Nykyinen talouspäällikkö Kasimir Laiho kertoo oppineensa jo ensimmäisen kvartaalin aikana enemmän kuin yliopisto-opintojensa aikana. Talouspäällikkönä Laiho vastaa yrityksen taloushallinnosta ja toimii pääneuvonantajana taloudellisissa kysymyksissä. Hänen mielestään parasta Profealla työskentelyssä ovat työkaverit, joiden vuoksi työnteon ja vapaa-ajan raja on toisinaan häilyvä.

Profea Oy toimii katto-organisaationa, joka tukee ja yhdistää kaikkia liiketoiminnan osa-alueitaan. Kyseisiä liiketoiminnan osa-alueita on useita, ja ne pyrkivät tukemaan opiskelijoita tarjoamalla heille mahdollisuuden parempaan opiskelijaelämään. Osa-alueisiin kuuluvat Valmennusakatemia, Verkkoakatemia, Paasykoekirjat.fi, Wanha Narikka, Logosi.fi ja TUKY Parkki.

Valmennusakatemia 

Valmennusliiketoiminta on erinomainen esimerkki Profean perinteisimmistä liiketoiminnoista. Valmennusakatemia on järjestänyt valmennuskursseja jo yli 25 vuoden ajan. Profean toiminnan läheisyys kauppakorkeakouluun on mahdollistanut hyvän tietotaidon ja opin kurssien järjestämiseen, joiden vuoksi kursseilla on ollut vuodesta toiseen hyvät sisäänpääsyprosentit. Valmennuskatemian tavoitteena on aina ollut tarjota kurssilaisilleen mahdollisimman korkealaatuista opetusta, kehittyneimmät opiskelumateriaalit sekä mielekkään ja kollektiivisen toimintaympäristön. Kursseilla on osaavat opettajat sekä tiivis ja yhtenäinen tutoreista ja materiaalituottajista koostuva tiimi tukemassa jokaisen kauppakorkeaan hakevan urakkaa. Vaikka kurssit järjestetään vain Turussa, Valmennusakatemia on vuosien saatossa auttanut tuhansia pyrkijöitä saavuttamaan tavoitteensa.

Valmennusakatemian nykyinen valmennuspäällikkö Petra Saloranta palkattiin syksyllä 2017. Kokemusta Profealla työskentelystä Salorannalla oli jo entuudestaan, sillä hän toimi Valmennusakatemialla vuonna 2016 sekä myyjänä että tutorina.

Valmennuspäällikkönä Salorannan tehtävät jakaantuvat syksyllä rekrytointeihin sekä markkinointiin ja keväällä kurssin käytännön järjestelyihin. Saloranta toimii esimiehenä yhdessä verkkopäällikön kanssa noin kymmenen henkilön tiimille, joka koostuu myyjistä, tutoreista, materiaalien valmistajista sekä kurssin opettajista. Hän osallistuu myös kurssin markkinointiin yhdessä markkinointipäällikön kanssa. Valmennuskurssin käytännön järjestelyihin kuuluu muun muassa tilojen varaaminen, kurssin aikatauluttaminen, harjoituskokeiden laatiminen sekä yleisesti kurssin sujuvuudesta huolehtiminen.

Salorannan mielestä Profealla työskentely on hyvin palkitsevaa, ja toimistolla uskaltaa ilmaista uhkarohkeimmatkin ideat. Viimeisen kahden vuoden aikana hän on kasvanut ihmisenä ja työntekijänä huimasti. Profea on mahdollistanut opit suurien kokonaisuuksien hallintaan, projektien organisointiin sekä tiimin esimiehenä toimintaan. Valmennusakatemian myyjä Otto Liias lisää vielä Salorannan kommentteihin, että Profean työporukka on kannustava. Liiaksen työtehtäviin kuuluvat sekä live- että verkkokurssin myyminen pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Liias kertoo Profealla työskentelyn olevan hyvin joustavaa, sillä työskentely on mahdollista juuri itselle sopivana ajankohtana. Joustavuus helpottaa työn sovittamista koulunkäynnin ohelle.

Verkkoakatemia 

Verkkoakatemia toimii yhteistyössä Valmennusakatemian kanssa. Vuonna 2008 perustettu Verkkoakatemia on jo yksi Suomen suurimmista verkkovalmennuskursseista kauppatieteelliseen. Kyseessä on edullinen ja tehokas valmennuskurssi verkossa, joka auttaa kauppakorkeakouluun pyrkiviä valmistautumaan hakuprosessiin. Verkkoakatemia tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset opetusvideot, laadukkaat materiaalit ja kysymykset sekä ammattitaitoisten opettajien tuen. Yksi kurssin parhaimmista puolista on sen joustavuus, joka mahdollistaa opiskelijoiden opiskelun silloin, kun se heille parhaiten sopii. Verkkokurssi tarjoaa ainutlaatuista tietoa sekä kauppakorkeassa opiskelusta että hakuprosessista, sillä kurssia toteuttavat henkilöt pääsevät seuraamaan valintakoetta aitiopaikalta. Tämä mahdollistaa myös kursseille osallistuville tilaisuuden omaksua tietoja, joita ei saa selville pelkkiä pääsykoekirjoja lukemalla.

Aleksi Mäkelä aloitti työsuhteensa 2018 syksyllä Verkkoakatemian liiketoimintapäällikkönä. Hän oli aikaisemmin hakenut Profealle ja keskutellut monesti Profean työntekijöiden kanssa, joten yritys oli hyvinkin tuttu. Mäkelän työtehtäviin kuuluvat muun muassa verkkosivujen sekä Moodle-oppimisympäristön ylläpito, sisällön suunnittelu ja täydentäminen, käyttäjätunnusten luonti ja asiakkaille viestintä kurssin aikatauluihin liittyen. Liiketoimintapäällikkönä hän vastaa myös myynnistä, erilaisista kampanjoista sekä kurssin sisällöstä yhdessä Salorannan ja markkinointipäällikön kanssa. Tehtäviin kuuluu myös myyjien ja kurssin opettajien ohjeistus yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

Mäkelä kuvailee työtehtäviään Profealla paikoittain hyvinkin monipuolisiksi, sillä Profealla on mahdollisuus tehdä omasta tietotaidosta riippuen myös tehtäviä oman vastuualueen ulkopuolelta. Toisinaan pääsee myös hyödyntämään omaa näkemystään, osaamistaan ja ideoitaan muihinkin liiketoiminta-alueisiin. Profean toimistolle meneminen on mukavaa iloisen ilmapiirin vuoksi, ja kollegoiden kanssa voi vaihtaa uusia ideoita, keskustella myös töiden ulkopuolisista asioista sekä pohtia muita arjen polttavia kysymyksiä. Mäkelän mielestä Profealla on kivaa työskennellä, sillä kaikki muutkin ovat opiskelijoita ja siten enemmän tai vähemmän samassa elämäntilanteessa.

Paasykoekirjat.fi

Paasykoekirjat.fi on vuonna 2005 perustettu verkkokirjakauppa. Liiketoiminta-alueella keskitytään tarjoamaan valtakunnallisesti kaikkien alojen pääsykoekirjoja ja pääsykoemateriaaleja nopealla toimitusajalla. Kirjat tulevat myyntiin heti julkaisemisen jälkeen. Myynnissä olevat tuotteet tarkistetaan säännöllisesti, jotta varmistutaan siitä, että ne ovat paras mahdollinen tukimateriaali pääsykoetta varten. Kokonaisuudessaan tärkeitä puolia Paasykoekirjat.fi toimintaan liittyen ovat edullisuus, toimituksen nopeus sekä asiakaslähtöisyys. Verkkokaupan myynnistä ja markkinoinnista huolehtivat pääasiassa markkinointipäällikkö ja toimitusjohtaja. Leena Wanhasta Narikasta hoitaa verkkokaupan toimitukset ja asiakkaat.

Logosi.fi

Profean uusin liiketoiminta-alue Logosi.fi mahdollistaa tekstiilien hankinnan helposti korkeakouluopiskelijoille, lukioille, tapahtumille, yhdistyksille sekä yrityksille. Ideana palvelu on lähtenyt Wanhasta Narikasta vuonna 2017. Logosi.fi syntyi tavoitteesta auttaa muita korkeakouluopiskelijoita, joilla ei ollut mahdollisuutta ostaa kaupasta oman opiskelijayhteisönsä collegeita. Palvelu on hyvin monipuolinen, sillä sen avulla on myös mahdollista hankkia yrityksen markkinointitarkoitukseen tarkoitettuja tuotteita. Palvelussa korostuu vaivattomuus, joka on saavutettu jättämällä tilaamisprosessista kaikki hankalat välivaiheet pois. Tämä vaateliiketoiminta perustuu yhteisöllisyyteen, laadukkuuteen ja vaivattomuuteen, mitkä yhä ohjaavat tämän osa-alueen toimintaa.

Logosi.fi:n liiketoimintapäällikkö Markus Suomi kuvailee työtään hyvin monipuoliseksi ja kertoo työtehtävien vaihtelevan laidasta laitaan. Projektit voivat olla hyvin erilaisia: yksi päivä saattaa koostua myyntipuheluista toisensa jälkeen, kun taas toisena mennään paikan päälle esittelemään palvelua lukioille ja kolmantena kuvataankin videota markkinointikäyttöön kattohuoneistossa. Pääosin työ on kokonaisuuden hallintaan, johon liittyy erilaisten projektien johtamista. Suomi kertoo oppivansa joka viikko jotakin uutta.

TUKY Parkki

 

Profean muihin liiketoimiin kuuluu palveluntuotantona kokous- ja juhlatila Parkin vuokraaminen. Kokonaisuudessaan tämä Turun KY:n kerhotalo toimii yhdistyksen kotina. Taloon kuuluu TuKYn 28 toimijaryhmän varasto- ja toimistotilat, 15 hengen neuvotteluhuone, oleskelutilat, saunaosasto suihkuineen sekä alakerran juhlatilat. Juhlatilana Parkki toimii monipuolisuutensa vuoksi kaikille valmistujaisista saunailtoihin.

 

Pääosin Parkin tiloja käytetään TuKYn toimintaan, mutta saunaosastoa ja alakerran juhlatilaa vuokrataan myös yksityisille henkilöille ja yhteisöille.

 

 

Wanha Narikka

 

Wanha Narikka on Turun Kauppakorkeakoululla sijaitseva Profean hallinnoima kirjakauppa. Jo yli 20vuotta opiskelijoita palvellut Wanha Narikka on historiansa aikana ehtinyt muuttumaan, mutta palvelu on silti pidetty laadukkaana ja hinnat edullisina. Monen vuoden ajan Narikka on tarjonnut opiskelijoiden lisäksi tärkeää palvelua myös henkilökunnalle sekä yliopiston muille vierailijoille. Palvelutarjontaa on pyritty vastaamaan Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tarpeita. Kirjakaupasta löytyy tärkeän kurssimateriaalin lisäksi kaikkea mahdollista lyijykynistä collegepaitoihin. Opiskelijaystävällisyys onkin yksi Wanhan Narikan tärkeimmistä piirteistä. Parkin tilan saa myös vuokrattua Wanhan Narikan kautta.

 

Wanhan Narikan oma myyjä Leena Pelli kertoo suurella hymyllä työpaikkansa olevan täysin kympin arvoinen. Elokuussa 14 vuotta Wanhalla Narikalla palvellut Pelli pitää työnsä parhaana puolena asiakkaita. Asiakkaat ovat Pellin mukaan ihania ja heidän kuulumisia on mukava kuulla vuosienkin jälkeen. Pelli haluaa olla avuksi opiskelijoille, mutta hänelle voi myös tulla juttelemaan niitä ja näitä. Hän pitää myös erityisesti siitä, että työpäivät ovat vaihtelevia eivätkä milloinkaan tylsiä. Pelli kertoo pitävänsä mukavana pientä kiirettä, joka yleensä vallitsee keväisin.

 

 

Profean muut mahdollisuudet

 

Näin Profean eri liiketoiminnan osa-alueet nivoutuvat toisiinsa. Toimitusjohtajan, talouspäällikön ja eri liiketoimintapäälliköiden lisäksi Profealta löytyy esimerkiksi myös markkinointipäällikkö, yhteisömanageri sekä eri liiketoiminnon osa-alueiden omia myyjiä. Yhteensä Profealla työskentelee tilikauden aikana yli 40 työntekijää.

 

Markkinointipäällikkönä toimiva Paavo Aaltonen kertoo työtehtäviinsä liittyvän kaikki Profeaan markkinointiin liittyvät tehtävät, mutta pääosin Paasykoekirjat.fi ja Valmennusakatemian markkinointi. Markkinointi painottuu digitaalisiin kanaviin, kuten Google Adsiin, Facebookiin ja Instagramiin. Aaltosen päivittäisiin tehtäviin kuuluu enimmäkseen markkinoinnin optimointi ja siihen liittyvät asiat. Lisäksi hän yrittää auttaa mahdollisimman paljon Profean muita liiketoiminta-alueita markkinointiin ja muuhun liittyen. Aaltosen mielestä Profealla työskentely on opettavaa ja mukavaa. Hän on oppinut Profealla paljon enemmän käytännön taitoja liittyen markkinointiin ja yrityselämään kuin opinnoissaan. Lisäksi Aaltonen kertoo Profealla olevan hyvä meininki ja mukavat työkaverit, mikä tekee töihin menosta erityisen mukavaa.

 

Profean markkinointiin liittyen Logosi.fi:llä on myös yhteisömanageri, joka vastaa sosiaalisen median ja brändinäkyvyyden johtamisesta sekä kehittämisestä. Yhteisömanageri Isabella Eskolan työtehtäviin kuuluu eri sosiaalisen median kanavien sisällön tuottaminen sekä niiden ylläpitäminen brändin mukaisena. Kyseiset työtehtävät sisältävät esimerkiksi erilaisten postausten suunnittelemista ja toteuttamista sekä brändin visuaalisesta ilmeestä huolehtimista. Toisinaan Eskola voi tehdä myös tehtäviä muille liiketoiminnan osa-alueille. Vuoden 2019 alusta palkattu Eskola pitää työtään mielenkiintoisena, sillä hän pitää sosiaalista mediaa yhtenä nykyajan mielekkäimpänä ja tärkeimpänä markkinoinnin osa-alueena. Riippumatta Eskolan lyhyestä ajasta Profealla hän kokee ilmapiirin olevan lämmin ja vastaanottava. Apua on helppo kysyä sekä tarjota. Eskola pitää erityisesti joustavuudesta, oppimista mahdollistavasta työympäristösä sekä monipuolisista työtehtävistä.

 

Profea tarjoaa työpaikkana mahdollisuuksia opiskelijoille kehittää tietämystään käytännön kautta työelämässä. Profealla pääsee työskentelemään monenlaiseen tehtävään omien taitojen mukaan ja lisäksi on mahdollisuus omaksua uusia taitoja. Ilmapiiri on suotuisa rohkeaan innovointiin ja oman osaamisen kehittämiseen. Yrityksen missio on luoda parempi opiskelijaelämä yhdessä hyvähenkisen tiimin avulla.

 

 

Tekstin kirjoittanut:

 

Isabella Eskola